środa, 25 maja 2016

Projekotwanie sztachetki PCV na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Stawianie ogrodzenia z Winylu na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do urzędu nie licząc szczególnych przypadków.

Ogrodzenie plastikowe na plot i furtę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia PVC na plot i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balaski plastikowe na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane balustrady plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz